06-11318238 info@driekdewit.nl

Korte, krachtige Mindfulness Trainingen voor medewerkers

De Workplace Mindfulness Training (WorkplaceMT) is een efficiënte zesweekse training specifiek ontwikkeld voor werknemers. Het WorkplaceMT programma vermindert de tijd die nodig is om mindfulness te ontwikkelen ten opzichte van de klassieke Mindfulness Trainingen met 50%.

Stress op het werk is beroepsziekte nummer 1

Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische aandoeningen*

36% van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress. 1 miljoen Nederlanders hebben last van burn-out klachten.

Oorzaken van werkstress:

 • weinig autonomie op het werk** (44%)
 • hoge taakeisen (38%)
 • ongewenst gedrag van buiten de organisatie (23%)
 • ongewenst gedrag van binnen de organisatie (16%)
 • pesten (8%)

*Bron: Nationale enquete arbeidsomstandigheden (2014), TNO/CBS

**Uit onderzoek blijkt dat naarmate mensen meer mindful zijn ze minder negatieve effecten ondervinden van gebrek aan autonomie op het werk. ‘Mindfulness, Work Climate, and Psychological Need Satisfaction in Employee Well-being’, Schultz (2014)

Voorkomen van uitval door stress en burnout

Zowel bij werkgevers als bij werknemers komt er gelukkig steeds meer aandacht voor het voorkomen van stress op het werk en voor het leren op een goede manier om te gaan met de eisen en uitdagingen die horen bij het hedendaagse werk.

Steeds vaker wordt Mindfulness Training op het werk ingezet als een methode om medewerkers te leren op een goede manier om te gaan met werkdruk en stress.

Uit onderzoek blijkt dat mindfulness training op het werk positieve effecten heeft op:

 • Werkprestaties
 • Communicatie, relaties, leiderschap en teamwork
 • Fysiek en psychologisch welbevinden

Bron: Contemplating Mindfulness at Work, An Integrative Review, Journal of Management 2016

Toch was er tot voor kort geen Mindfulness Training die specifiek was ontwikkeld voor werknemers en de uitdagingen waar zij op het werk mee te maken hebben.

De Workplace Mindfulness Training (WorkplaceMT) is een programma om mindfulness op het werk aan te leren dat speciaal is ontwikkeld voor het werk.

WorkplaceMT – Korte, krachtige Mindfulness Training voor werknemers

De WorkplaceMT is in eerste instantie ontwikkeld op het Oxford Mindfulness Centrum en vervolgens in een periode van 4 jaar uitgetest bij een groot aantal organisaties en bedrijven. Dit heeft geleid tot een gestandaardiseerde training die zich richt op de uitdagingen waar medewerkers in moderne organisaties en bedrijven mee geconfronteerd worden.

WorkplaceMT helpt werknemers om mindfulness vaardigheden aan te leren in een periode van zes weken. De deelnemers aan de training wonen wekelijks een bijeenkomst bij van één uur die gegeven wordt op de locatie van de organisatie/het bedrijf zelf. Elke week leren ze nieuwe technieken om prestaties, leiderschapskwaliteiten, welbevinden en veerkracht te versterken. Deze vaardigheden oefenen ze elke dag en passen ze direct toe op het werk.

In tegenstelling tot de klassieke Mindfulness Trainingen (MBSR en MBCT) die ontwikkeld zijn voor het gebruik in een klinische of therapeutische setting, is de WorkplaceMT specifiek ontworpen voor de werksituatie en komt deze training tegemoet aan de behoeften van medewerkers en managers die mindfulness willen ontwikkelen. De training wordt gegeven in een standaard vergaderruimte en er zijn geen specifieke opstellingen of hulpmiddelen nodig.

Elke bijeenkomst kent de volgende opzet:

 • relevante neurowetenschappelijke kennis, aanschouwelijk en toegankelijk gepresenteerd
 • toelichting op het hoe en waarom van een mindfulness oefening
 • uitvoeren van de oefening
 • bespreken van de ervaringen met de oefening
 • ‘huiswerk’ voor de komende week

Als ondersteuning voor de training maken we gebruik van het boek: ‘Mindfulness: een praktische gids om rust te vinden in een hectische wereld’ van Williams & Penman en de ingesproken geleide oefeningen die bij dit boek horen.

In de zes bijeenkomsten komen de volgende thema’s aan bod:

 1. het focussen van de aandacht
 2. observeren van de relatie tussen lichaam en brein
 3. bewustwording van niet helpende denk- en gedragspatronen en het daarvoor in de plaats ontwikkelen van succesvolle strategieën
 4. inzien dat gedachten geen feiten zijn en leren afstand te nemen van gedachten
 5. toepassen van mindfulness op lastige situaties/gebeurtenissen en negatieve gedachten, emoties en gevoelens
 6. inzicht in de mate waarin dagelijkse gewoonten en activiteiten op het werk voedend danwel uitputtend zijn en het daarin maken van keuzes
 7. het bestendigen van de intentie om de aangeleerde technieken te blijven toepassen zodat de deelnemers succes en welbevinden op het werk en thuis kunnen behouden of versterken
“Ik ben mij veel meer bewust van het ‘nu’ en handel daar ook naar, waardoor ik veel meer dan voorheen kan genieten van de dingen die het leven waardevol en mooi maken.” Ludo Hodzelmans

Hoofd afdeling onderwijs, CITAVERDE Colege

Waarin verschilt de Workplace Mindfulness Training van de klassieke Mindfulness Trainingen?

  WorkplaceMT Klassieke mindfulness trainingen
Specifiek ontwikkeld voor Werknemers van alle opleidingsniveaus Mensen met chronische pijn (MBSR)

Mensen met terugkerende depressieve klachten (MBCT)

Duur programma 6 x 1 uur per week 8 x 2,5 uur per week
Benodigde tijd voor oefenen 10 minuten formele beoefening per dag en daarnaast wordt aangeraden om 20 minuten informele mindfulness momenten gedurende de dag toe te passen 40 minuten formele beoefening per dag gedurende de trainingsperiode en daarnaast informele mindfulness momenten gedurende de dag
Inhoud bijeenkomsten 1. Toelichting relevante praktisch toepasbare hersenwetenschap

2. Uitleg oefening

3. De oefening doen

4. Bespreken ervaringen met de oefening op een concreet niveau

1. Oefening doen

2. Bespreken ervaringen met de oefening op een vrij diepgaand en persoonlijk niveau

3. Uitleg oefening

Praktisch Standaard vergaderruimte, geen specifieke opstelling nodig, deelnemers zitten op stoelen Vaak een specifieke opstelling met gebruik van yogamatten en meditatiekussens

Gratis kennismakingsworkshop

Om uw medewerkers kennis te laten maken met mindfulness bied ik een gratis en vrijblijvende workshop van minimaal een half uur en maximaal een uur. Op basis van hun ervaringen in de workshop kunnen medewerers bepalen of een mindfulness training iets voor ze is.

Meer weten? Neem gerust contact op:

Adres:
De Sporck 10
6042 NP Roermond

KvK 51535106